Formació d’assessors

298-CAFI
Activitats

El dia 26 de maig s’ha realitzat una activitat de formació oberta dirigida a assessors territorials d’educació CAFI i EDO-SERVEIS.

El passat dimarts 26 de maig s’ha realitzat una sessió formativa per als assessors territorials d’educació de la Xunta de Galicia, el objectiu del qual ha estat dotar-los d’estratègies i instruments per a intervenir de forma directa sobre els centres educatius, promovent el canvi i la innovació.

Aquesta activitat, promoguda pel Centre Autonòmic de Formació i Innovació (CAFI), depenent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària, s’emmarca en la col·laboració existent entre EDO-SERVEIS i el CAFI que ha portat a definir conjuntament un nou model formatiu basat en competències al llarg dels últims mesos.

CAFI es responsabilitza de la planificació i la organització de la formació permanent, del disseny, coordinació i gestió de la formació a distància del professorat dels nivells no universitaris i de dissenyar i coordinar la formació del professorat de formació professional, a més d’assessorar als centres educatius del seu àmbit d’actuació. EDO-SERVEIS està recolzant el disseny d’activitats de formació del CAFI de Galicia, concretament, assessora la concreció de processos de detecció de necessitats, elaboració de plans de formació del professorat per competències i avaluació de l’impacte de la formació.


Per a més informació sobre CAFI: http://www.edu.xunta.es/web/cafi
Per a més informació sobre els serveis d’EDO-SERVEIS: http://edo.uab.cat/es/edo-serveis

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies