Defensa de Tesi Doctoral

tesisanna
El grup

Anna Díaz-Vicario defensa la tesi doctoral "La gestió de la seguretat integral en els centres educatius: facilitadors i obstaculitzadors".

La doctoranda Anna Díaz-Vicario ha realitzat la defensa de la seva tesis doctoral "La gestió de la seguretat integral en els centres educatius: facilitadors i obstaculitzadors", dirigida pel Dr. Joaquín Gairín Sallán de la Universitat Autònoma de Barcelona, emmarcada dins dels estudis de Doctorat en Educació (Real Decret 1393/2007).
L'acte de defensa ha tingut lloc el dia 14 de juliol de 2015, a les 11.30 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l'Educació. Els membres del tribunal han estat: el Dr. Serafín Antúnez (Universitat de Barcelona) com a president, la Dra. Carme Armengol (Universitat Autònoma de Barcelona) com a secretària i el Dr. Fabio Dovigo (Università degli Studi di Bergamo, Itàlia) com a vocal.
Entre els resultats més significatiu de la recerca, cal destacar el treball de  conceptualització i caracterització de la seguretat escolar integral, l’estudi de la gestió de la seguretat integral en els centres educatius -tant des d'un punt de vista teòric com a través de l'estudi aplicat-, la identificació dels condicionants que actualment faciliten i obstaculitzen els processos de gestió de la seguretat integral en els centres educatius, i les propostes de millora que se senyalen. La recerca conclou amb la presentació d'un model que posa en relació els elements centrals que s’hi han de conjugar si es volen desenvolupar veritables processos de gestió de la seguretat integral en les institucions educatives.

Per a més informació sobre la tesi: http://goo.gl/5w4jov
Per a més informació sobre el programa de Doctorat: http://goo.gl/6bGHXk

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies