Coordinació Docent

235_Coord_Docent
Seminaris

Membres de l’EDO aprofiten el mes de Juliol per a realitzar activitats de coordinació docent enfocades a la millora de la docència.

Els dies 14 i 15 de juliol s'ha realitzat una de les sessions de coordinació del professorat de l'Àmbit d'Organització del Departament de Pedagogia Aplicada, en les quals participa de forma habitual gran part dels membres adscrits al grup EDO-UAB. De fet, el professorat de l’àmbit d’organització educativa de la UAB té una trajectòria de més de 30 anys focalitzada en l’interès per a l’actualització del coneixement sobre les organitzacions educatives, per la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants universitaris en les matèries del seu àmbit, per la consolidació d’un treball en equip i una comunitat de pràctica professional, per l’esperit d’innovació en docència i la producció en la creació de materials i la difusió de les experiències més reeixides i bones pràctiques docents en diferents espais de reflexió de la didàctica universitària.

En aquest cas, la trobada s'ha realitzat a Can Freginals, de forma intensiva, i s’ha focalitzat i s'ha focalitzat en el Pràcticum, l’anàlisi de bones pràctiques docents; la revisió de bibliografia bàsica d’Organització i Gestió d’Institucions Educatives per a la creació d’un repositori; el disseny de materials per a la difusió de l’àmbit d’organització escolar; i accions formatives en l’àmbit del lideratge i l’auto-lideratge.

Cal destacar que aquesta activitat de coordinació ha estat possible gràcies al suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, a través del premi Jaume Vicenç Vives concedit, en la modalitat col·lectiva, al professorat de l’àmbit d’Organització Educativa de la UAB l’any 2012.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies