Convocatòria personal suport Recerca

139_Convocatoria_FEINA
Convocatòries i concursos

Convocada una plaça d’Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte “Visibilitzar les dones directives de les institucions educatives de Barcelona”.

Entre els dies 22 i 30 de juliol estarà obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça 237/2015 vinculada al projecte “Visibilitzar les dones directives de les institucions educatives de Barcelona” que coordina la professora Marina Tomàs.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:.-
- Col·laborar en la coordinació dels canals d’informació i comunicació tant interns del grup com externs.
- Donar suport a la coordinació en el desenvolupament de les seves funcions.
- Donar suport als membres de l’equip en la realització de les activitats relacionades amb el projecte.
- Donar suport en la coordinació del cronograma i els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats del projecte programades.
- Donar suport en l’elaboració de l’Informe del Projecte.
- Facilitar dades per a realitzar anàlisi i interpretació de dades i per a la realització de l’Informe.

Les persones interessades en la oferta de treball cal que facin arribar a la Secretaria del Departament de Pedagogia Aplicada una instància en la que s’especifiqui l’interès per la plaça, fotocòpia d’un document d’identitat, un currículum, fotocòpia del títol que es posseeixi, una fotografia de carnet i documentació que acrediti els mèrits al·legats al currículum.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies