Concessió de Projecte

217_feedforward
Projectes

Cinc professors de l’EDO-UAB participaran en el projecte “Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible”, coordinat per Elena Cano (UB).

Dins el marc de la Convocatòria d’Ajuts del Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE-14 (Universitat de Barcelona), s’han atorgat 3.600€ pel projecte “Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible”. Aquest ajut inclou el reconeixement acadèmic corresponent i el suport del Servei d’Assessorament a la Recerca (SAR) de manera gratuïta mentre duri el projecte.

Al projecte “Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible” hi participen 31 professors/es de 6 universitats diferents: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de les Illes Balears i Universitat Politècnica de Catalunya. Des de l’EDO participaran en la recerca les professores Georgeta Ion, Marina Tomàs i Maria del Mar Duràn i els professors Diego Castro i Aleix Barrera.

La idea bàsica d’aquest projecte es basa en les propostes de Boud & Molloy (2013), segons les quals és necessari reforçar el procés d’aprenentatge dels estudiants però no donant-los informació unidireccionalment els professors/es. Per un bon feedback fa falta dissenyar oportunitats d’aprenentatge a partir de les quals, mitjançant processos d’autoavaluació o avaluació entre iguals, els estudiants poden valorar la qualitat de la seva feina. Es tracta que puguin apropiar-se i aplicar-se els criteris que els porten a jutjar la seva tasca i a implementar estratègies futures que els apropin a una execució més eficient.

Per aquest motiu, els professors/es participants es proposen assajar diverses experiències de feedback coherents amb la naturalesa i tipologia de cadascuna de les seves assignatures i amb el tipus de tasques que proposen als seus estudiants, i mirar quines són més efectives.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies