Celebració Multiplier Event i última reunió del projecte BioYouth a Turquia

El 22 de febrer es va celebrar el Multiplier Event al Centre Internacional de Joventut d’Ataköy, a Istanbul.

El 22 de febrer el professor Aleix Barrera i el Jordi Codina, ambdós membres del CRiEDO, van viatjar a Istanbul per assistir a la conferència final del projecte BioYouth. Aquest esdeveniment tenia com a objectiu difondre el projecte i els resultats obtinguts. L’Aleix Barrera, en representació del CRiEDO-UAB, va exposar les noves habilitats i competències de les indústries de base biològica.

Aprofitant aquesta trobada, els dies 23 i 24 de febrer, els socis del projecte també van celebrar l’última reunió general de coordinació amb l’objectiu de fer una valoració final del projecte, així com planificar les últimes accions a desenvolupar abans de la data de finaltizació d’aquest.

El projecte “BioYouth – Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy (2021-1-TR01-KA22-YOU-00029205)”, és finançat en el marc del programa Erasmus + i és coordinat per l’International Agricultural Training Center vinculat al Ministeri d’Agricultura de Turquia. Aquest projecte parteix de l’actual context mundial on els recursos són finits, hi ha problemes ambientals globals i hi ha un gran creixement de la població que ens obliga a buscar noves formes de producció i consum respectant els límits ecològics del nostre planeta. La necessitat d’aconseguir la sostenibilitat acaba amb una forta demanda per modernitzar les nostres indústries i reforçar la posició d’Europa en una economia global altament competitiva. Per fer front a aquests reptes, els països han de millorar i innovar enfocaments en els sectors de la indústria i els serveis substituint el material sintètic derivat de combustibles fòssils per material bio.

BioYouth es focalitza sobretot en el context de Turquia, i té com a objectius principals (1) dissenyar perfils ocupacionals en l’àmbit de la Bioeconomia, (2) sensibilitzar els joves sobre possibles itineraris professionals, xarxes actuals i d’innovació en el sector i (3) desplegar continguts de formació i algunes eines útils per als treballadors.

Més informació del projecte aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies