Celebració de l’Assemblea General anual de RedAGE

El passat 8 de juny va tenir lloc l’Assemblea General anual RedAGE a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Santiago de Xile.

Com a representants del CRiEDO van assistir els professors Joaquín Gairín i Saida López. Aquesta trobada va permetre tractar diverses qüestions d’interès perla Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE)com ara les altes i baixes de nous socis, propostes operatives de les comissions de treball, propostes del comitè executiu, balanç econòmic de l’exercici 2023, gestió diària de la Xarxa i acords i compromisos per a l’any 2024 i fins a la pròxima assemblea general.

Les finalitats de l’Associació són:

  • Desenvolupar una xarxa de suport a la gestió de centres educatius entre Espanya i institucions educatives llatinoamericanes.
  • Planificar i implementar instàncies presencials i virtuals d’intercanvi acadèmic, dirigides a dinamitzar la gestió educativa a Llatinoamèrica.
  • Identificar i implementar línies de recerca que siguin rellevants per al context llatinoamericà.
  • Promoure publicacions científiques conjuntes, amb referent, coordinades pels grups promotors.
  • Definir instàncies de formació presencial (cursos, seminaris, tallers, etc.) i puntuals (conferències, cicles de formació, ateneus, etc.) destinades a gestors dels sistemes i dels centres educatius.
  • Coordinar accions entre el Grup de Desenvolupament Organitzacional de la Universitat Autònoma de Barcelona i les àrees de gestió educativa de les universitats llatinoamericanes.
  • Establir criteris de treball que permetin iniciar línies d’activitat conjuntes, a les quals es puguin incorporar altres àrees de gestió educativa d’universitats llatinoamericanes.
  • Promoure l’intercanvi acadèmic entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les institucions universitàries llatinoamericanes que s’hi adhereixin.

Más información sobre la associación aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies