Waste Management. The Disconnection between Normative and SMEs Reality

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

La generació de residus és un factor crític en la degradació ambiental global, on les pimes han estat històricament rellevants però subestimades. Aquest estudi aborda el tema de la desconnexió entre la realitat normativa i les pimes. Per tant, aquesta investigació pretén investigar la relació entre les normes de gestió de residus i la seva aplicació a les pimes xilenes. Per context, Xile és la nació que genera més residus per càpita a la regió. No obstant això, el país també compta amb un dels marcs de residus més rigorosos de la regió, mitjançant la llei de productors de responsabilitat ampliada (ERP), que s'ha anat implantant de manera progressiva des del 2016. Les dades per a l'estudi es van recollir a través d'entrevistes en profunditat a 25 pimes. Els resultats mostren les limitacions pràctiques de les pimes en el compliment de la llei de residus, la manca de traçabilitat en el sistema de gestió de residus i la necessitat de suport econòmic i assistència tècnica per millorar l'ús i la gestió de matèries primeres sostenibles. Per tant, aquest estudi contribueix al coneixement limitat de com les pimes implementen les normes de gestió de residus i la seva importància en la disminució de la generació de residus i la promoció de la jerarquia de residus.

Comparteix a les xarxes: