Necesidades formativas de psicólogos/as especialistas en sexología para la atención de personas con Lesión Medular

El present document analitza les necessitats formatives en psicòlegs / es especialistes en sexologia en relació amb intervencions de teràpia i / o educació sexual en persones amb Lesió Medul·lar en el territori català. Per a això s'ha realitzat un estudi descriptiu-exploratori, amb enfocament qualitatiu, que va utilitzar el anàlisi documental i l'entrevista semiestructurada com tècniques per a la recollida de dades.

D'una banda, es va avaluar el Llibre Blanc de Psicologia i els programes de postgrau en sexologia clínica de les universitats catalanes. D'altra banda, es va entrevistar una mostra de 20 subjectes, entre els professionals vinculats a la formació inicial de l'Grau de Psicologia, psicòlegs/es especialitzats en sexologia, i persones amb Lesió Medul·lar (LM).

Els resultats permeten afirmar que els psicòlegs / es especialistes en sexologia a Catalunya reconeixen la limitació formativa i d'intervenció per atendre persones amb LM. s'ha corroborat que en els programes formatius només es desenvolupen els continguts vinculats a la sexualitat de persones amb LM de forma superficial i transversal. A més, les persones amb LM mostren resistència a ser atesos per professionals que no tenen coneixement ni experiència intervenint en persones amb LM.

En conseqüència, l'estudi realitzat posa en evidència la necessitat d'implementar accions formatives específiques per formar els psicòlegs / es especialitzats en sexologia per tal de dotar-los dels coneixements necessaris per a atendre persones amb LM.

Comparteix a les xarxes: