Female Higher Education Teachers Use Digital Technologies More and Better than They Think

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2021
Autoria: Mercader, C. & Duran Bellonch, M. del M.
Editorial: Digital Education Review, 40

La desigualtat de les dones docents a l’educació superior és una realitat. Tanmateix, les tecnologies digitals són un altre motiu de la seva exclusió? L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat analitzar la integració de les tecnologies digitals a la docència des d’una perspectiva de gènere. La investigació va ser un estudi de casos múltiples aplicant el mètode quantitatiu. La mostra estava formada per 527 professors de quatre universitats espanyoles. L’instrument utilitzat va ser una enquesta autoadministrada. Els resultats confirmen els dos tipus de segregació i el fet que les mestres es consideren menys competents digitalment que els seus homòlegs masculins; Irònicament, les troballes també mostren que els primers utilitzen més les tecnologies de la informació i la comunicació a l’ensenyament que els segons. En conclusió, destaquem la necessitat d’estudiar més a fons la intersecció entre la bretxa digital i el gènere a l’educació superior, i prendre mesures durant les primeres etapes de l’educació per superar la tendència de les mestres a subestimar la seva competència digital.

Comparteix a les xarxes: