University teachers’ perception of barriers to the use of digital technologies: the importance of the academic discipline

Les tecnologies digitals són actualment un dels recursos més utilitzats entre els estudiants per desenvolupar la seva entorn d'aprenentatge personalitzat. No obstant això, estudis recents continuen demostrant una falta d'ús per part de personal docent per desenvolupar les seves pràctiques docents, especialment a nivell universitari. Mitjançant la identificació de barreres personals, professionals, institucionals i contextuals, aquest estudi busca revelar les raons per les quals els docents de les institucions d'educació superior no utilitzen les tecnologies digitals amb fins d'ensenyament i si la disciplina acadèmica influeix en aquesta percepció. Els resultats suggereixen que les barreres professionals són les més prevalents i que la disciplina de les arts i les humanitats és on es perceben els majors obstacles. En conclusió, hi ha la necessitat d'un millor desenvolupament professional per als docents i una major participació institucional a través de plans estratègics.

Comparteix a les xarxes: