Tres Décadas de Investigación sobre Liderazgo Educativo en España. Un Mapeo Sistemático

La importància creixent del lideratge educatiu en les darreres dècades fa necessari revisar l'estat de la recerca en aquest camp duta a terme a Espanya des del 1991 fins al 2019. Després d'estudiar com s'ha posicionat la investigació espanyola sobre lideratge educatiu des d'una perspectiva internacional, es revisa l'evolució d'aquesta literatura a Espanya mitjançant el mètode de mapatge sistemàtic. S'analitzen tres bases de dades (Web of Science, Scopus i Índex-CSIC) i s'hi identifiquen 244 articles que compleixen les característiques de la cerca. A partir dels documents seleccionats, es descriu l'evolució i la distribució geogràfica dels articles, les temàtiques més rellevants, i els autors, revistes, universitats i grups de recerca que mostren més vitalitat en aquest àmbit. Es conclou assenyalant el vigor de la investigació sobre lideratge educatiu a Espanya, especialment a partir del 2012, quant a quantitat i qualitat de les publicacions. Això no obstant, cal incrementar l'impacte a nivell internacional i desenvolupar línies temàtiques poc explorades, com ara el lideratge i els efectes socioeconòmics de l'educació. Aquest mapeig sistemàtic pot servir com a base per a futurs estudis a Espanya oa altres països i contribuir al coneixement del lideratge educatiu des d'una perspectiva global.

Comparteix a les xarxes: