Teachers’ perception of the characteristics of an evidence-informed school: initiative, supportive culture, and shared reflection

L'article analitza les característiques de les escoles segons la percepció que tenen els professors sobre el seu compromís d'utilitzar l'evidència de la recerca dins de la seva pràctica. A una mostra de 462 persones es va administrar un qüestionari centrat en qüestions com l'ús de l'evidència de recerca per millorar les escoles, així com els factors coneguts que influeixen en aquesta pràctica, com ara la cultura organitzativa, l'estil de lideratge, les relacions interpersonals i els processos de presa de decisions. professors de 204 centres de primària de dues comunitats autònomes espanyoles. Les respostes del qüestionari es van analitzar mitjançant una anàlisi factorial en dues etapes. Es van identificar tres grups d'escoles. Tot i que els professors d'un gran nombre d'escoles estaven entusiasmats amb l'ús de l'evidència de recerca, d'altres es mostraven escèptics i la majoria es declaraven indecisos. En tots els casos, vam observar que el compromís organitzatiu amb l'ús de l'evidència de recerca, el suport al lideratge i el debat sobre les decisions eren característiques significatives d'aquelles escoles orientades a l'ús de l'evidència de la recerca.

Comparteix a les xarxes: