The Perception of Teachers’ Digital Competence of Preservice Pre-Primary and Primary Education Teachers. The Influence of Degree and Entrance Path

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

Actualment, la competència digital dels professors és essencial per als mateixos professors. Aquesta investigació es tracta d'un estudi de cas utilitzant una metodologia quantitativa sobre l'autopercepció dels estudiants en educació preescolar i educació primària pel que fa a la competència digital dels seus professors. Els resultats mostren el major domini en la dimensió relacional, ètica i de seguretat i en la dimensió personal i professional. Per contra, els estudiants mostren una menor percepció de competència en les dimensions didàctica i organitzativa. A més, el grau i el camí d'entrada s'identifiquen com a factors que influeixen en la seva percepció de l'domini, mentre que el gènere es descarta com un element decisiu.

Comparteix a les xarxes: