Perfiles de desconexión educativa: una aproximación multidimensional en la Formación Profesional Básica

L'abandonament escolar prematur és un dels indicadors educatius que més preocupats pel seu impacte en els processos educatius i de transició dels joves. Aquests porten implícit la necessitat de participació i compromís actiu en contextos educatius i laborals. El desenvolupament de la formació professional es considera estratègic per a disminuir les taxes d'abandonament i per millorar aquests processos educatius i de transició. Aquest treball té com a objectiu reflexionar, en el marc de l'constructe multidimensional de l'compromís estudiantil i, específicament, dels perfils de desconnexió dels estudiants, sobre com els perfils d'abandonament dels joves que participen en programes catalans de formació professional bàsics afectats els seus processos educatius i de transició. Com a tècnica de recopilació de dades es va dissenyar un qüestionari, integrat per quatre dimensions una per a recopilar dades personals i educatius i tres per recopilar dades específiques en el compromís conductual, cognitiu i emocional dels estudiants, que es va passar a una mostra de 277 joves participants en algun dels 24 programes PFI de 14 centres de Barcelona i la seva província. L'anàlisi descriptiva i inferencial de les dimensions i dels factors educatius i variables sociodemogràfiques que van identificar en relació amb els perfils de desconnexió en el marc dels programes PFI d'el perfil d'aquests joves identificables principalment dos tipus de perfils. Els conductualment desconnectats (en nois) i els cognitius i emocionalment desconnectats (en joves immigrants i de baix nivell socioeconòmic). Tot i aquests factors de risc, també s'identifiquen factors positius. Aquests resultats ens aproximen als problemes vinculats a l'abandó. Conèixer com els joves informen la seva desconnexió en les tres dimensions de l'compromís estudiantil pot ajudar a predir el seu risc d'abandonament i identificar quins problemes poden tenir per enfrontar processos educatius i de transició reeixits.

Comparteix a les xarxes: