Laboratorio de políticas y prácticas para el desarrollo social de la Educación Superior

libro-access4all
Any: 2021
Editorial: EDO-Serveis
ISBN: 978-84-09-28293-7
URL: https://ddd.uab.cat/record/237010

El Projecte 'Laboratori de Polítiques i Pràctiques per al Desenvolupament Social en l'Educació Superior' (ACCES4ALL), es focalitza en promoure l'educació i la inclusió social a la universitat d'aquells grups menys representats així com els estudiants poc habituals en el context europeu, proposant instruments i estratègies per aconseguir-ho. Es relaciona així amb dues de les principals prioritats de l'Europa 2020: (1) creixement intel·ligent: encoratjar les persones per aprendre, crear nous serveis que ajudin a redirigir els reptes socials i la utilització de les TIC; i (2) creixement inclusiu: incrementar el nombre de ciutadans amb educació terciària i reduir el percentatge de gent en risc de pobresa i exclusió social. La present aportació pretén ser una síntesi del Projecte i de les seves aportacions més significatives, intentant donar una visió general de tot el que s'ha fet i aconseguit, alhora d'informar sobre els mecanismes que permeten accedir al coneixement acumulat. No només es tracta de difondre el Projecte i els seus productes sinó i també d'animar i donar instruments als directius i gestors universitaris per millorar els seus processos d'intervenció en la temàtica abordada. La finalitat última és contribuir a fer realitat l'equilibri entre qualitat i equitat en els sistemes universitaris. El document pot i ha de mirar-se, així, com una aproximació general a les millores que es poden fer en els processos organitzatius per millorar la qualitat de l'equitat, aconsellant aprofundir en els aspectes que interessen a partir de la documentació generada i referenciada en el mateix text. Tot el que s'ha fet i aconseguit no hagués estat possible sense la implicació de totes les persones participants en el Projecte, de les institucions que els han donat suport i dels recursos aportats per la Unió Europea. A tots ells, el nostre agraïment i la nostra disposició per rebre les aportacions que es considerin oportunes o les qüestions que es vulguin plantejar.

Comparteix a les xarxes: