La experiencia de una red de apoyo a la gestión educativa en el contexto iberoamericano

Les organitzacions educatives preocupades per oferir respostes adequades i àgils a les demandes complexes i variables dels seus entorns, s'inclinen cada vegada més per establir aliances amb altres institucions per col·laborar en el desenvolupament de polítiques i estratègies comunes, àmplies i ajustades a la realitat de cada una. El treball en xarxa, des de la cooperació i el diàleg profund i sincer, serveix a aquest propòsit i s'erigeix ​​en una oportuna eina en l'ànim de millorar la societat per mitjà d'unes millors organitzacions educatives. Aquí ens fixem en la Xarxa de Suport a la Gestió Educativa (RedAGE), que representa una experiència d'interès en l'àmbit iberoamericà. El seu origen se situa en el marc d'un projecte de cooperació interinstitucional iniciat ara fa deu anys. Actualment, la Xarxa centra el seu focus d'actuació en els àmbits de suport a la gestió dels centres educatius, l'intercanvi acadèmic, la formació a professionals de la gestió educativa i la implementació de línies de recerca, entre d'altres. El bagatge acumulat en aquest període ha possibilitat la creació i gestió de coneixement col·lectiu de gran valor sobre la temàtica, a través del consens i de les imprescindibles sinergies i complicitats que se sostenen en unes relacions de confiança.

Comparteix a les xarxes: