La Administración y el profesorado: prácticas educativas basadas en la evidencia

En la implementació, per part dels docents, de pràctiques educatives basades en l'evidència, l'Administració i els organismes nacionals i internacionals educatius tenen un paper fonamental com a generadors de polítiques educatives, normatives, informes i procediments de finançament i incentius. Tenint en compte això, la nostra investigació pretén estudiar si aquest tipus d'institucions són veritables referents per al professorat pel que fa a la implementació de pràctiques educatives basades en l'evidència, i aconseguir oferir-orientacions bàsiques perquè millori la quantitat i qualitat d'aquestes pràctiques. Per a això, es desenvolupa un estudi quantitatiu a través d'un qüestionari realitzat a 462 docents d'Espanya (Barcelona i Comunitat de Madrid) de les etapes d'Educació Infantil i Primària. Els resultats mostren que l'administració pública i els organismes nacionals i internacionals educatius no són referents per al professorat a l'hora d'implementar pràctiques basades en l'evidència i no són fonts d'informació que considerin rellevants. Identifiquem, a més, els factors d'edat i titularitat de centre educatiu com a variables significatives pel que fa a la rellevància d'aquests agents. Concloem que aquestes institucions han de modificar els seus procediments per atendre a la realitat concreta de professorat i millorar així el seu impacte i nivell de referència per promoure pràctiques educatives basades en l'evidència en les escoles. Per això, plantegem algunes orientacions bàsiques, fonamentades en les respostes dels docents de la nostra mostra, que poden servir, tant per a l'Administració com per a les organitzacions nacionals o internacionals d'àmbit educatiu, de guia de millora. Entre elles, destaca la necessitat que els informes i la comunicació, per part d'aquests agents amb el professorat, ofereixi una contextualització adequada, una presentació assequible de la informació, o la utilització d'exemples pràctics que afavoreixin la implementació d'aquestes pràctiques.

Comparteix a les xarxes: