How Do Prospective Teachers Understand Educational Research?

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

Malgrat els avantatges que ofereix la investigació per al desenvolupament de la pràctica docent, els futurs professors semblen reticents a la investigació. S'han analitzat diversos predictors de l'ús de la investigació i les concepcions de la investigació dels futurs professors apareixen com una de les més poderoses.

Aquesta investigació pretén explorar la concepció dels futurs professors sobre la investigació educativa. Es va dur a terme un estudi qualitatiu basat en sis grups focals amb estudiants de diferents programes de formació del professorat en una universitat pública xilena (N = 48).

Els resultats mostren que els estudiants conceben la investigació com una eina útil per resoldre problemes educatius i que les concepcions dels futurs professors estan influïdes per la metodologia utilitzada en alguns cursos del programa docent i l'enfocament del professor. Els treballs de comunicació permeten entendre com els conceptes dels futurs professors cap a la investigació es poden configurar mitjançant els programes d’estudi.

Comparteix a les xarxes: