Interacciones en el aula desde prácticas pedagógicas efectivas

L'objectiu de la present investigació va ser analitzar interaccions a l'aula generades a partir de pràctiques pedagògiques efectives en la desè cinquena regió d'Arica i Parinacota, Xile. Es mostren resultats d'un col·legi, el que correspon a l'observació de tres pràctiques pedagògiques considerades efectives pels docents directius de l'escola, basant-se en criteris aixecats per aquesta selecció i entrevistes grupals amb docents d'el cicle en què es van observar les classes. Es van utilitzar notes de camp i una pauta d'observació amb tres dimensions, 10 subdimensions i trenta sis indicadors que va ser validada per aquests ines i per dur endavant l'observació. Els resultats mostren un fort pes de l'context i de les característiques dels estudiants en les pràctiques pedagògiques observades i en les interaccions a l'aula; les que, en majoritàriament van presentar alta direcció de l'docent cap als estudiants, absència d'interacció estudiant-estudiant i alt temps d'interacció estudiant-coneixement. De la dimensió pràctica pedagògica, s'observen en l'estructura de les classes diicultades tant en el maneig de els temps per a l'organització dels moments de la classe, com en les activitats de transformació de el coneixement.

Comparteix a les xarxes: