XI Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE)

Data de la trobada científica: 15/12/2010

Els dies 15, 16 i 17 de desembre tindrà lloc el XI Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE 2010) a Conca.

El Congrés Internacional Universitari d’Organització d’Institucions Educatives constitueix una activitat acadèmica que, des del 1990, reuneix amb caràcter bianual el col·lectiu docent i investigador de les universitats vinculat amb l’àmbit de coneixement de les organitzacions educatives. Aquest fòrum també reuneix els professors dels nivells no universitaris i els professionals de la direcció, gestió i supervisió de les unitats tècniques de les administracions educatives i d’institucions no formals, reforçant amb això el compromís de les organitzacions amb els territoris i amb la idea de laprenentatge al llarg de la vida.

El 2010 la trobada tindrà lloc al campus universitari de Conca, ciutat Patrimoni de la Humanitat, sota el lema Organitzar i dirigir en la complexitat: institucions educatives en evolució.

El lema del Congrés tracta de ressaltar que, en un món complex, la diversitat es multiplica i que les institucions educatives i les formes de gestió han de considerar aspectes i valors nous com l’equitat, la flexibilitat, la millora permanent, el respecte a la interculturalitat i l’adaptació a la societat del coneixement, entre d’altres. Mitjançant aquest lema es tracta, d’una banda, de ressaltar que les organitzacions treballen en un escenari ple de canvis que vénen alhora acompanyats de fets socials, polítics, tecnològics que afecten el seu normal desenvolupament i, de l’altra, que són precisament aquests fets els que condueixen a noves arquitectures organitzatives, altres visions de la seva gestió i lideratge, altres maneres de projectar-se socialment en els contextos per ai en què treballen, i els que, en definitiva, obliguen a estar en una constant evolució.

Per part d’EDO es presentaran el següents simposis:

  • Simposi: Accés i permanència a la universitat. Implicacions organitzatives
  • Simposi: La creació i gestió del coneixement a les institucions de formació

Més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: