X Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE)

Data de la trobada científica: 11/12/2008

Els dies 11, 12 i 13 de desembre de 2008 se celebrarà el X Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE 2008) a Barcelona.

El Congrés Internacional Universitari d’Organització d’Institucions Educatives constitueix una activitat acadèmica que, des del 1990, reuneix amb caràcter bianual el col·lectiu docent i investigador de les universitats vinculat amb l’àmbit de coneixement de les organitzacions educatives. Aquest fòrum també reuneix els professors dels nivells no universitaris i els professionals de la direcció, gestió i supervisió de les unitats tècniques de les administracions educatives i d’institucions no formals, reforçant amb això el compromís de les organitzacions amb els territoris i amb la idea de laprenentatge al llarg de la vida.

El lema del Congrés “Organitzacions Educatives al Servei de la Societat” tracta, d’una banda, de ressaltar el caràcter instrumental de les organitzacions respecte a la realitat i necessitats de la societat on se situen i, de l’altra, de destacar el seu compromís amb el desenvolupament duna societat més justa, equitativa i solidària.

Les organitzacions són institucions de i per a la societat, creades per satisfer les seves necessitats, que actuen a la pràctica com a estructures de suport per a realització de les aspiracions de la comunitat. No podem pensar en societats avançades sense organitzacions desenvolupades, ni millorar la societat sense millorar les seves organitzacions podent defensar, en aquest sentit, que millorar les organitzacions és millorar la societat.

Davant de plantejaments que entenen les organitzacions com a estructures per al manteniment de la realitat, considerem que poden ser un pivot de transformació, sempre que intervinguin des d’una perspectiva ètica, oberta i compromesa. Ho fan quan aposten per un funcionament democràtic en els seus objectius, processos i fins, fomenten la reflexió i el pensament crític, actuen de manera inclusiva i no només integradora, són competents i no competitives, dialogants i compromeses amb l’entorn i la millora social.

Més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: