SIRIUS – Thematic Workshop on Promotion of Multilingualism

Data de la trobada científica: 21/11/2013

El 21 de novembre se celebrarà un Workshop de la xarxa SIRIUS.

La xarxa de política europea SIRIUS, constituïda per ministeris d’educació, administracions locals, grups universitaris d’investigació i institucions representants de la societat civil de tot Europa, persegueix la finalitat d’innovar en els processos de governança dels sistemes educatius estatals per garantir la igualtat dels fills d’immigrants en l’ensenyament.

SIRIUS promou la col·laboració entre responsables polítics, investigadors i professionals per facilitar l’intercanvi d’idees i la transferència d’informació i coneixements com a estratègia innovadora clau per millorar les polítiques adreçades a la gestió d’un sistema educatiu estatal més equitatiu i inclusiu. SIRIUS vol consolidar-se com un punt de referència europeu a l’hora d’impulsar polítiques per alumnat de famílies immigrades.

A més a més, SIRIUS vol contribuir a la transferència de coneixement entre països, i entre diferents actors dels països (polítics, acadèmics, de la societat civil), sobre processos de disseny i desenvolupament de polítiques innovadores en matèria d’educació i immigració; així com, experimentar pràctiques de millora de la governança en l’àmbit estatal que permetin eradicar la desigualtat de resultats escolars existent entre alumnat de famílies autòctones i famílies immigrades.

En aquests moments la xarxa SIRIUS està formada per representants de 35 institucions de 16 països europeus i amb vocació de créixer encara més en nombre i en qualitat. A més a més, compta amb l’assessorament de 6 dels instituts de recerca més importants a nivell europeu i internacional en aquesta temàtica.

Les temàtiques treballades en el Workshop, que es realitza en Vilnius, són: (1) Presentar l’estat de la qüestió sobre les polítiques d’aprenentatge de les llengües oficials i les llengües maternes existents a Europa; (2) Clarificar el rol dels diferents agents que intervenen en el desenvolupament i implementació de les polítiques de suport a l’aprenentatge de les llengües; (3) Establir bones pràctiques i enfocaments sobre l’ensenyament de llengües als països d’acollida respectant les llengües dels diferents països d’origen; i (4) Avaluar possibilitats d’aplicar-les a altres països.

Comparteix a les xarxes: