Simposi “Anàlisi de pràctiques entre iguals en l’àmbit universitari”

Data de la trobada científica: 19/06/2019

El proper 19, 20 i 21 de juny se celebrarà a la Universidad Autònoma de Madrid el IXX Congrés Internacional d’Investigació Educativa de la mà de l’Associació Interuniversitària d’Investigació Pedagògica (AIDIPE).

En aquest es durà a terme el simposi sobre l’anàlisi de pràctiques entre iguals en l’àmbit universitari, coordinat pel professor David Rodríguez-Gómez. La sessió partirà del punt clau que juga l’avaluació en els processos d’aprenentatge, tenint en compte que la contribució de l’alumnat en aquest cas és especialment interessant per enriquir els processos avaluatius durant la seva formació, enfortint el desenvolupament de competències i millorant els processos d’autoregulació dels seus aprenentatges i de la seva posterior pràctica professional.

Donada l’especial importància de les contribucions de l’alumnat, el simposi tractarà quatre experiències on els processos de feedback i avaluació entre iguals en la formació universitària és l’eix central. Aquestes són:

  • “La formación del juicio evaluativo como elemento básico de la competencia de aprender a aprender: El impacto de los criterios de evaluación” – Laia Lluch, Laura Pons i Elena Cano García. En aquest l’objectiu és analitzar els efectes que tenen els tipus de criteris d’avaluació i les estratègies d’apropiació dels criteris en el desenvolupament del judici avaluatiu i en la competència d’aprendre a aprendre.
  • “La influencia de los factores contextuales en el feedback entre iguales” – Cristina Mercader i Aleix Barrera-Corominas. La contribució fa referència a la influència dels factors contextuals en les pràctiques de feedback entre iguals en l’Educació Superior, els seus resultats evidencien la rellevància dels factors contextuals com la formació prèvia o el seguiment.
  • “Percepción de los estudiantes sobre los procesos de evaluación entre iguales” – David Rodríguez Gómez, Georgeta Ion i Maria del Mar Duran. El seu objectiu és analitzar la percepció dels estudiants sobre els processos d’avaluació entre iguals mitjançant l’aplicació d’un qüestionari a 171 alumnes.
  • “La autorregulación de los aprendizajes en la formación inicial de maestros: estrategias para su autoevaluación” – José Luís Muñoz, Georgeta Ion i Òscar Flores Alarcia. Aquesta contribució es centra en l’anàlisi de diverses estratègies d’autoavaluació que resulten adequades per a l’autoregulació dels aprenentatges en la formació inicial de mestres.

Per a més informació sobre el Congrés, cliqui aquí

Comparteix a les xarxes: