Reunió de coordinació del projecte EIPSI a Ljubljana

Data de la trobada científica: 12/12/2022

Els dies 12 i 13 de desembre tindrà lloc la quarta reunió de coordinació del projecte EIPSI a Ljubljana.

Aquesta quarta trobada dels socis del projecte té per objectius treballar en el desenvolupament dels resultats intel·lectuals (especialment en l’IO5), supervisar el progrés de les activitats, preparar la conferència final i controlar el progrés dels problemes de gestió i preparar l’informe final. Participaran de la reunió representants de Stichting Hoseschool van Amsterdam, CRiEDO-UAB, U. Durham, CMBRAE, U. Bucharest i U. V Ljubljani.

EIPSI té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professors i parts interessades (com a consellers educatius, inspectors, administradors públics, delegats) per millorar l’equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l’ús de Pràctiques basades en evidència.

Abordar la inclusió escolar requereix un enfocament holístic i interdisciplinari, i el nostre consorci està format per professionals de diferents àrees de coneixement i experiència: investigació, docència, formulació de polítiques, formació docent, coaching, desenvolupament escolar, inspecció escolar, assessorament psicopedagògic i educatiu de cinc països diferents i tres tipus d’institucions: educació superior, administració pública i associació professional.

Per abordar aquestes prioritats, el projecte proposa un enfocament holístic, que inclou un pla d’intervenció de 360º que aborda tres pilars: (1) el desenvolupament de capacitats dels docents; 2) desenvolupament escolar; 3) xarxes amb les parts interessades i sensibilització.

Derivat d’aquestes tres àrees d’intervenció, el projecte produirà resultats tangibles en cinc dominis al ‘produir cinc productes intel·lectuals, que inclouen: 1) Conjunts de dades sistemàtiques de criteris i indicadors per a mestres, líders escolars i formuladors de polítiques sobre evidència i pràctiques informades per la investigació per a la inclusió escolar; 2) una base de dades amb recursos (pràctiques d’ensenyament efectives i innovadores) per a diverses aules i un prototip digital per involucrar els docents amb evidència de qualitat i validada i facilitar la creació d’associacions i xarxes multidisciplinàries, així com un espai de treball interactiu per a la cooperació i informació escolar; 3) materials de capacitació per a mestres, líders escolars i consellers / tutors educatius i formuladors de polítiques educatives per abordar la diversitat escolar a través d’EIPA; 4) pla de desenvolupament escolar que inclogui pautes, materials i estructures d’intervenció; 5) directrius europees per als responsables polítics i les parts interessades de la comunitat sobre com fomentar les xarxes i el nivell de consciència de les decisions basades en l’evidència en el camp de la inclusió i l’equitat escolar.

Per a més informació visita la pàgina web del projecte.

Comparteix a les xarxes: