Reunió de coordinació del projecte EIPSI a Amsterdam

Data de la trobada científica: 24/03/2022

Els dies 24, 25 i 26 de març té lloc la segona reunió de coordinació del projecte EIPSI a Amsterdam.

Aquesta segona trobada dels socis del projecte té per objectius treballar en el desenvolupament dels resultats intel·lectuals (IO), supervisar el progrés de les activitats, planificar els passos següents en el desenvolupament del projecte i controlar el progrés dels problemes de gestió. Participen de la reunió representants de Stichting Hoseschool van Amsterdam, la UAB, U. Durham, CMBRAE, U. Bucharest i U. V Ljubljani.

EIPSI té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professors i parts interessades (com a consellers educatius, inspectors, administradors públics, delegats) per millorar l’equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l’ús de Pràctiques basades en evidència.

Abordar la inclusió escolar requereix un enfocament holístic i interdisciplinari, i el nostre consorci està format per professionals de diferents àrees de coneixement i experiència: investigació, docència, formulació de polítiques, formació docent, coaching, desenvolupament escolar, inspecció escolar, assessorament psicopedagògic i educatiu de cinc països diferents i tres tipus d’institucions: educació superior, administració pública i associació professional.

Per abordar aquestes prioritats, el projecte proposa un enfocament holístic, que inclou un pla d’intervenció de 360º que aborda tres pilars: (1) el desenvolupament de capacitats dels docents; 2) desenvolupament escolar; 3) xarxes amb les parts interessades i sensibilització.

Derivat d’aquestes tres àrees d’intervenció, el projecte produirà resultats tangibles en cinc dominis al ‘produir cinc productes intel·lectuals, que inclouen: 1) Conjunts de dades sistemàtiques de criteris i indicadors per a mestres, líders escolars i formuladors de polítiques sobre evidència i pràctiques informades per la investigació per a la inclusió escolar; 2) una base de dades amb recursos (pràctiques d’ensenyament efectives i innovadores) per a diverses aules i un prototip digital per involucrar els docents amb evidència de qualitat i validada i facilitar la creació d’associacions i xarxes multidisciplinàries, així com un espai de treball interactiu per a la cooperació i informació escolar; 3) materials de capacitació per a mestres, líders escolars i consellers / tutors educatius i formuladors de polítiques educatives per abordar la diversitat escolar a través d’EIPA; 4) pla de desenvolupament escolar que inclogui pautes, materials i estructures d’intervenció; 5) directrius europees per als responsables polítics i les parts interessades de la comunitat sobre com fomentar les xarxes i el nivell de consciència de les decisions basades en l’evidència en el camp de la inclusió i l’equitat escolar.

Més informació sobre el projecte visita la pàgina web.

Comparteix a les xarxes: