Jornada Universitat i Discapacitat: pla d’acció tutorial

Data de la trobada científica: 04/12/2012

El 4 de desembre se celebrarà la següent jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Jornada Universitat i discapacitat. Pla d’acció tutorial pretén ser un espai de trobada per a treballar i debatre el “Pla d’acció tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat”, dissenyat en el marc del projecte Pla d’acció tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat finançat pel Ministerio de Educación mitjançant el Programa Atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un Pla d’acció tutorial per a estudiants amb discapacitat segons el que estableix l’Estatut de l’estudiant de la UAB. Aquest pla té en compte les necessitats específiques de l’alumnat amb discapacitat i s’adapta als requisits de l’espai europeu d’educació superior.

Els destinataris finals del projecte són, de forma coherent amb l’objectiu proposat, els estudiants amb discapacitat matriculats a la Universitat Autònoma de Barcelona, si bé la implantació del pla ha de comptar amb la participació del PIUNE, l’equip de deganat de les diferents facultats de la universitat ―que haurien d’anomenar un tutor responsable per al centre― i el professorat.

La Jornada s’estructura al voltant de dues activitats bàsiques. La primera d’elles consisteix en l’organització de grups de treball que permetran la validació de la guia d’ácció tutorial que ha elaborat el grup a partir del projecte desenvoupat. La segona consisteix en una taula rodona en la que es presentaran diferents polítiques i estratègies per a l’impuls de la Universitat inclusiva. Aqueta darrera activitat, que serà oberta a tota la comunitat univeristària, comptarà amb la presència d’experts sobre la temàtica, professionals que desenvolupen la seva activitat diaria amb estudiants amb discapacitats i també un representant dels estudiants.

Per a més informació aquí.

Comparteix a les xarxes: