FIET 2021

Data de la trobada científica: 27/10/2021

Del 27 al 29 d’octubre de 2021 se celebrarà una nova edició del FIET en format virtual.

FIET 2021 pretén ser un espai de trobada d’investigadors de rellevància internacional relacionats amb el món de l’educació i la tecnologia perquè reflexionin, discuteixin i facin propostes de manera conjunta sobre el paper de la recerca en tecnologia i educació com a element transformador de l’educació en un context digital per tal de contrastar i buscar solucions a algunes de les mancances actuals de la recerca en Tecnologia Educativa.

Els objectius d’aquesta jornada des de la perspectiva el desenvolupament de la Competència digital docent (CDD) són:

  1.  Analitzar la necessitat i les estratègies per a la incorporació de la CDD en els programes de formació inicial i permanent del professorat.
  2.  Analitzar les estratègies d’avaluació de la CDD.
  3. Concretar el procés de certificació de la CDD en el cas de la formació inicial del professorat.

Algunes consideracions sobre la presentació de contribucions:

  • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.
  • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d’estar inscrits al Congrés almenys el 50% dels autors.
  • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d’aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.
  • Els autors tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i informàtics necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s’agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.

Més informació del FIET a la seva web oficial.

Comparteix a les xarxes: