L’atenció a la diversitat a les Escoles de Cultura i Difusió Artística de Xile

Director de tesi: José Luís Muñoz Moreno
Data de defensa: 28/10/2022
Autor: Cony Fernanda Villarroel Raimilla

A Xile, les darreres reformes educatives han posat en evidència un avanç significatiu en la promoció de la inclusió educativa amb el propòsit de garantir el dret a l’accés, la permanència i l’egrés de totes les persones al Sistema Educatiu. Juntament amb això, un èmfasi especial adquireixen les iniciatives impulsades pel Ministeri d’Educació (MINEDUC) i el Ministeri de les Cultures, les Arts i el Patrimoni (MINCAP) de Xile per al desenvolupament de l’educació artística vinculades amb l’educació transformativa inclusiva. Com ho és, l’enfortiment de les Escoles de Cultura i Difusió Artística xilenes, des d’on, es rescata el valor de la reflexió col·lectiva sobre les pràctiques pedagògiques i les possibilitats de construir projectes educatius més integrals en un marc de millorament de la qualitat de la educació. Aquest estudi té com a finalitat indagar en el tractament de la diversitat que s’exerceix a les Escoles de Cultura i Difusió Artística. Principalment, per respondre les interrogants sobre les actuacions i el paper que ocupen els responsables principals (professorat i equip directiu) respecte a la promoció de l’atenció a la diversitat. Juntament amb això, manifestar la clara voluntat de caracteritzar aquelles actuacions susceptibles de millora amb la finalitat principal de dissenyar i validar un Pla d’Atenció a la Diversitat per tal d’una millor atenció educativa. En aquest sentit, s’ha fet un estudi mixt mitjançant l’estudi de casos múltiples. Per això, s’analitzen quatre centres educatius de titularitat pública i particular subvencionat que estan distribuïdes en diferents regions que abasten la zona centre i sud del país. Per a lanàlisi de les fonts, els instruments seleccionats per a la recollida dinformació van ser: (a) Qüestionari, dirigit especialment al professorat dels centres educatius (professors dassignatura i professionals deducació diferencial) (b) Entrevista semiestructurada, principalment als equips directius (directors, caps d’unitat tècnica pedagògica, coordinar artístic i coordinador del Programa d’Integració Escolar); (c) Anàlisi documental, de plantejaments institucionals (Projecte Educatiu Institucional); i, (d) Grup de discussió, dirigit a experts teòrics i pràctics. Els resultats obtinguts confirmen la voluntat de les comunitats educatives per impulsar projectes educatius orientats a la inclusió, que permeten resignificar les formes de participació, aprenentatge i reconeixement de la diversitat amb vista a un millor funcionament de les dinàmiques escolars.

Comparteix a les xarxes: