La gestió de la recerca a les universitats colombianes

Director de tesi: David Rodríguez Gómez
Data de defensa: 18/11/2020
Autor: Salim Chalela Naffah

La gestió de la investigació a les universitats ha estat un tema poc estudiat en el context colombià. És per aquest motiu que no existeixen evidències suficients que permetin analitzar les característiques dels seus factors intra-organitzacionals i els seus possibles efectes sobre la productivitat científica del professorat. En aquest sentit, la present investigació té per objectiu analitzar les característiques de la gestió de la investigació a les dotze universitats colombianes millor posicionades als rànquings internacionals tenint en compte algunes condicions de qualitat i quantitat de la seva producció científica. El mètode utilitzat ha estat un disseny mixt concurrent que ha donat prioritat a les dades quantitatives obtingudes. Així doncs, s’han analitzat 36 documents institucionals de les universitats seleccionades, s’han realitzat set entrevistes estructurades a executius institucionals així com un qüestionari a 269 membres del professorat vinculats a les universitats seleccionades. A més, s’ha examinat el comportament de la producció científica de les universitats seleccionades durant el període 2001-2017. Com a conclusió, s’ha trobat que la gestió de la investigació a les universitats es caracteritza per un isomorfisme institucional que s’explica des de la planificació estratègica centrada en la visibilitat i la internacionalització, el que podria impactar negativament en el reconeixement d’altres formes de producció de coneixement. La incapacitat de comptar amb eines per a l’avaluació de resultats d’investigació ha portat a les universitats a adoptar mètriques internacionals que obliden els contextos locals de producció de coneixement.

Comparteix a les xarxes: