Estratègies de gestió pedagògica universitària en les carreres d’Administració de Negocis i afins a la seva nomenclatura de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica

Director de tesi: Mª del Mar Duran Bellonch
Data de defensa: 18/12/2020
Autor: Ana Milena Barquero D'Avanzo

La tesi doctoral denominada: “Estratègies de gestió pedagògica universitària en les carreres d’Administració de Negocis i afins a la seva nomenclatura de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica”, neix a partir del següent interrogant: ¿Quines i com són les estratègies de gestió pedagògica universitària segons les experiències dels docents, els estudiants i els coordinadors de carreres d’Administració de Negocis i similars en la seva nomenclatura d’oferta acadèmica, en les universitats que tenen presència a la regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica? Té com a objectius: analitzar les estratègies de la gestió pedagògica universitària i el desenvolupament de projectes de formació, investigació i projecció social a les carreres d’Administració de Negocis i similars en la seva nomenclatura d’oferta acadèmica, en les universitats de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica. A més de dissenyar un model de gestió pedagògica universitària que inclogui estratègies pedagògiques concretes per a la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica per a la millora de la qualitat de l’educació superior. Per a aquest efecte, es realitza una investigació educativa, amb enfocament qualitatiu per tal de conèixer a partir de les experiències, les opinions i les percepcions dels subjectes d’estudi com és el procés de gestió pedagògica universitària en una regió rica culturalment, però amb grans mancances econòmiques i socials. En aquest sentit, davant la problemàtica detectada a la regió objecte d’estudi, en primer lloc s’explora la teoria per mitjà de diverses bases de dades i després s’observa el camp a través de l’estudi de cas (estudi qualitatiu). L’anàlisi de les dades suggereix la conceptualització de la gestió pedagògica a les universitats de la regió per a comprendre com es porta a terme el procés de la docència universitària. En conseqüència, es proposa un model de planificació per a la gestió pedagògica universitària, el qual inclou un conjunt d’aspectes interrelacionats i interdependents que s’originen a partir de la missió i visió dels centres universitaris.

Comparteix a les xarxes: