Avaluació per a la millora: efectes des de l’òptica dels directors

Director de tesi: David Rodríguez Gómez
Data de defensa: 04/02/2021
Autor: Luz María Díaz Galeas

L’avaluació dels centres educatius ha estat una estratègia implementada com a eina per a la millora. No obstant això, pocs estudis han analitzat els processos i eventuals èxits experimentats per les escoles quan porten a terme un procés d’avaluació. Aquesta tesi ofereix un sobre l’efecte de les “Visitas de Evaluación y Orientación de Desempeño”, realitzades a Xile per l’Agència de Qualitat de l’Educació, com a dispositiu que pretén impulsar el progrés de les institucions educatives.

Els primers informes revelen l’existència d’efectes positius en la planificació de la gestió pedagògica i institucional, així com en la motivació i compromís de la comunitat educativa; al mateix temps, però, atorguen una menor incidència en la millora d’èxits educatius, d’aprenentatge i eficiència interna assolits a posteriori. Així mateix, els directors consultats coincideixen a l’hora de demandar més celeritat en la retroalimentació, efectivitat en l’acompanyament i periodicitat en el seguiment dels processos i indicadors. Des de la seva mirada, l’avaluació té un efecte mobilitzador, però el seu objectiu de contribuir a la millora és limitat degut a la falta de suport, acompanyament i orientació.

Comparteix a les xarxes: