PRUNAI – Universitat i Aprenentatge Intergeneracional

Imagotipo CRIEDO
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D+i)
Data d'inici: 01/06/2020
Data de finalització: 01/05/2023
Coordinació: Diego Castro & David Rodríguez-Gómez (UAB)
Finançament global: 41.140,00
Referència: PID2019-107747RB-I00

L’augment de la longevitat durant el segle XXI suposa un desafiament per a la societat actual. Durant els últims anys ha crescut la preocupació entre polítics, pràctics i teòrics per analitzar les conseqüències de l’envelliment de la població i, especialment, en com impacta en les organitzacions tant públiques com privades. Els canvis demogràfics, al costat de la tendència en les polítiques estatals a retardar l’edat de jubilació, estan obligant a les organitzacions a replantejar els seus plans de carrera i assegurar no només la convivència sinó, sobretot, la transferència de coneixement entre els treballadors amb més trajectòria i edat i, les noves generacions més joves. No en va, una de les prioritats de la Unió Europea, en coherència amb el pla proposat el 2002 per les Nacions Unides per aconseguir una societat per a totes les edats, és promoure l’aprenentatge col·laboratiu entre diferents generacions.

Les institucions universitàries no escapen d’aquesta conjuntura i representen un cas d’especial interès d’estudi ja que els profunds canvis que s’han produït en les universitats en les últimes dècades han modificat el context i els referents del seu personal generant noves dinàmiques i nous reptes. En aquest context, les estadístiques mostren per una banda una tendència clara cap a l’envelliment de les plantilles de professorat (PDI) i, de l’altra, una lenta però permanent renovació de la seva plantilla. Les dues generacions posseeixen qualitats, competències i referents culturals diferents, tot i que el foment de la col·laboració i l’aprenentatge, en aquest cas intergeneracional, entre tots els membres de l’organització pot promoure sinergies i nivells de desenvolupament personal, grupal i organitzatiu molt significatius.

El present projecte tracta de conjugar recerca i innovació pel que ens proposem per una banda analitzar els processos d’aprenentatge intergeneracional (AIG) entre el professorat universitari i, d’altra, validar un model d’AIG entre el professorat que contribueixi a l’aprenentatge i desenvolupament organitzatiu.

El primer objectiu general s’aborda, sota un disseny d’estudi de casos múltiples, des d’una metodologia mixta seqüencial, combinant una primera fase quantitativa, amb una segona fase que contempla estratègies quantitatives i qualitatives. El segon objectiu general es planteja des d’una perspectiva qualitativa. Atesa la vinculació dels processos d’AIG a la innovació i qualitat de les universitats, els casos se seleccionen tenint en compte la seva presència en els principals rànquings universitaris, com a indicador habitual de la qualitat d’aquestes institucions. Es seleccionen 10 universitats públiques presents en el primer quartil de 8 rànquings internacionals.

Els resultats obtinguts no només han de permetre comprendre en major profunditat el desenvolupament de l’aprenentatge intergeneracional a les nostres universitats, així com la seva vinculació a l’aprenentatge informal, organitzatiu i la gestió de el coneixement, sinó que, a més, han de proporcionar orientacions i eines que facilitin la presa de decisions i permetin el desenvolupament efectiu de propostes d’aprenentatge intergeneracional a les universitats, contribuint desitjablement, a una millora del seu funcionament i, en última instància, a un increment de la qualitat del nostre sistema d’educació superior.

Personal associat al projecte:

Inma Aznar (UGR), Aleix Barrera (UAB), Carme Armengol (UAB), Pilar Cáceres (UGR), Amparo Calatayud (U. Valencia), Diego Castro (Co-coord., UAB), David Cobos (UPO), Maria del Mar Duran (UAB), Sheila García (U. León), Mario Grande (U. León), Jose Manuel Hermosilla (UPO), Beatriz Jarauta (UB), Cristina Mercader (UAB), Trini Mentado (UB), Jose Luis Muñoz (UAB), David Rodriguez-Gómez (Co-coord., UAB), Nuria Serrat (UB), Xavier Triadó (UB), Juan Manuel Trujillo (UGR), Ruth Cañon (U. León).

OD 04 – Quality educationOD 16 – Peace, justice and strong institutions

Comparteix a les xarxes: