El trànsit cap a la professió docent. INDUCTEACHING: Validació d’una proposta d’inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària

Entitat finançadora: AGAUR (Programa ARMIF)
Data d'inici: 01/09/2021
Data de finalització: 01/06/2023
Coordinació: Patricia Olmos-Rueda (UAB)
Finançament global: 25.000
URL: https://sites.google.com/view/inducteaching
Referència: 2020ARMIF-00022

L’actual situació de pandèmia ha obligat a repensar totes les dimensions clau de participació social, essent l’educació i l’exercici de la professió docent una d’aquestes i situant tant al col·lectiu de docents, com a la resta d’agents educatius i socials davant el repte de donar resposta als nous desafiaments que aquesta situació ha suposat per a les escoles i per al conjunt dels seus professionals. Una d’aquestes necessitats es troba vinculada al processos d’orientació professional focalitzats en el trànsit a la realitat laboral concreta dels i de les mestres: les escoles.

En aquest sentit, INDUCTEACHING —una proposta de model d’inducció entre la formació inicial i la docència a Primària— es proposa com una iniciativa que contribueix a l’aportació d’evidències per aquest canvi estratègic i de millora de la formació inicial de docents, concretament d’Educació Primària, focalitzant-se en el trànsit cap a la professió —des del darrer any de formació inicial i amb continuïtat durant el primer any d’exercici professional docent—, mitjançant la creació d’una xarxa col·laborativa (presencial i virtual) entre centres educatius i universitats que treballin en el disseny, implementació, seguiment, avaluació i validació de processos d’inducció a la professió.

Per tant, els objectius de d’aquest projecte, es concreten en:

  • Dissenyar processos d’inducció i pas del grau en Educació Primària a l’accés a la professió de mestre/a.
  • Acompanyar la consolidació competencial dels futur professionals docents i la seva transferència a les aules d’Educació Primària.
  • Avaluar, a partir d’evidències, l’impacte de la proposta d’inducció en el desenvolupament professional docent de les persones participants.
  • Validar el model de transició plantejat.

D’acord amb els objectius definits en el marc d’aquest projecte, la proposta de treball contribuirà a l’ampliació, desenvolupament i consolidació competencial per al desenvolupament professional docent dels futurs i futures mestres. En aquest sentit, les accions d’inducció en el marc d’aquesta proposta hauran de donar suport en tres dimensions del desenvolupament professional claus: la personal, la professional i la social.

El projecte s’estructura en 4 fases específiques (diagnòstic, disseny d’accions d’inducció, implementació i avaluació d’impacte) i 3 fases transversals (gestió del projecte, la difusió i disseminació, i el seguiment i tancament)— que es despleguen al llarg de 16 mesos.

Personal associat al projecte:

Carme Armengol (UAB), Isabel del Arco (UdL), Anna Díaz-Vicario (UAB), Pablo de Miguel Cabezudo (Esc. Mestral), Sandra Esteruel (Esc. Mestral), Patricia Florenza (Esc. Guillem Fortuny), Joaquín Gairín (UAB), Eva Jove Casabella (UAB, TESR), Rosa García (Esc. Guillem Fortuny), David Lobo (Esc. Virolet), Montserrat M. López (Esc. Alexandre Galí), Lluís Marqués (URV), Anna Moscardó (Esc. Jacint Verdaguer), Cristina Mur (Esc. Pràctiques Tarragona), Patricia Olmos-Rueda (Coord., UAB), Júlia Puyo (Esc. Jacint Verdaguer), Ana Isabel Ramos (Esc. Jacint Verdaguer), Anabel Ramos (UdL), Teresa Romero (Esc. Alexandre Galí), Jordina Samà (Esc. Mestral), Mireia Tintoré (UIC), Aida Viladegut (Esc. Guillem Fortuny), Verónica Violant (UB).

OD 04 – Quality education

Comparteix a les xarxes: