Marisol Galdames Calderón

Doctora en Educació especialitzada en Didàctica i Organització Educativa. Durant 6 anys vaig exercir com a Mestra d’Educació Primària amb nens de 5 a 8 anys en una escola amb alts nivells de vulnerabilitat, la qual cosa em va motivar a investigar i realitzar estudis de doctorat per a millorar la qualitat d’aprenentatge en estudiants de primària d’escoles públiques a través de Lideratge Distribuït en la Gestió Escolar amb directors i docents líders. El meu interès és aprofundir els meus coneixements en el desenvolupament organitzacional, la gestió, la direcció de centres educatius, el lideratge pedagògic des de la perspectiva distribuïda, la formació de docents, la innovació docent i la millora escolar. Actualment exerceixo com a investigadora postdoctoral (Juan de la Cierva Formació) en el Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línies de recerca:
Pràctiques directives de lideratge distribuït en centres escolars, direcció escolar, formació docent, metodologies d'aprenentatge actiu (Challenge-based Learning i Reflective Practice-based Learning), innovació pedagògica i educació superior.

Comparteix a les xarxes: