SIRIUS

229_Sirius_Parlament
Activitats

Compareixença al Parlament de Catalunya de la xarxa SIRIUS per presentar els principals resultats del seu treball

El passat dimarts 17 de juny de 2014, el Dr. Miquel Àngel Essomba, director del Grup de recerca ERDISC de la UAB i coordinador general de la xarxa de política educativa europea SIRIUS, juntament amb Berta Espona Barcons, gestora de la xarxa, i Josep Guardiola Salinas, coordinador de Producció d’ERDISC, van comparèixer al Parlament de Catalunya, concretament a la Comissió de Benestar, Família i Immigració, per a exposar les principals conclusions dels tres primers anys de treball per part de la xarxa SIRIUS.

Després de l’explicació per part dels tres compareixents hi va haver un extens torn de paraula per part dels diferents grups parlamentaris que van exposar les seves idees entorn dels reptes i les preguntes formulades anteriorment i a la vegada van poder formular dubtes i preguntes als tres representants.

Aquesta compareixença és una mostra més de bona pràctica realitzada des d’aquesta xarxa, que té com a finalitat innovar en els processos de governança dels sistemes educatius estatals per garantir la igualtat dels fills i filles de famílies immigrants en l’ensenyament; i treballa per tenir un impacte en el disseny i implementació de polítiques a nivell local, regional, nacional i europeu. La presentació dels principals resultats en aquesta comissió és un pas molt important per a la creació d’una nova línia d’implementació de polítiques que es basin en la transferència del coneixement generat en entorns pràctics i acadèmics a les esferes de presa de decisions polítiques.

Per a més informació es pot consultar el vídeo de la compareixença al següent enllaç.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies