Reunió Coordinació BioYouth

El dia 11 de gener es va realitzar la reunió de seguiment del projecte BioYouth a la University of Groningen. Els objectius de la reunió van ser, principalment, presentar la versió final de la web del projecte, dissenyar el pla de disseminació dels resultats obtinguts en el projecte, i planificar el Multiplier Event que tindrà lloc a la ciutat de Ankara (Turquia) el proper 22 de febrer.

CRiEDO participa en aquest projecte aportant l’expertesa vinculada al camp de l’educació i formació en el sector bio industrial a través de la participació en projectes previs com UrBIOfuture i BioBEC. A BioYouth, l’activitat s’ha centrat en analitzar les necessitats dels centres de joventut de Turquia en quant a la promoció de les vocacions en aquest àmbit de l’economia, així com la identificació de les expectatives que sobre la mateixa tenen els professionals que gestionen aquests centres.

El projecte “BioYouth – Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy (2021-1-TR01-KA22-YOU-00029205)”, està finançat en el marc del programa Erasmus + i és coordinat per l’International Agricultural Training Center vinculat al Ministeri d’Agricultura de Turquia. Aquest projecte parteix de l’actual context mundial on els recursos són finits, hi ha problemes ambientals globals i hi ha un gran creixement de la població que ens obliga a buscar noves formes de producció i consum respectant els límits ecològics del nostre planeta. La necessitat d’aconseguir la sostenibilitat acaba amb una forta demanda per modernitzar les nostres indústries i reforçar la posició d’Europa en una economia global altament competitiva. Per fer front a aquests reptes, els països han de millorar i innovar enfocaments en els sectors de la indústria i els serveis substituint el material sintètic derivat de combustibles fòssils per material bio.

BioYouth es focalitza sobretot en el context de Turquia, i té com a objectius principals (1) dissenyar perfils ocupacionals en l’àmbit de la Bioeconomia, (2) sensibilitzar els joves sobre possibles itineraris professionals, xarxes actuals i d’innovació en el sector i (3) desplegar continguts de formació i algunes eines útils per als treballadors.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies