Publicació SIRIUS

122-Sirius
Publicacions

Nova publicació del Dr. Miquel Àngel Essomba amb alguns resultats de la xarxa de política europea SIRIUS

Amb el bagatge de més de dos anys al capdavant de la xarxa de política europea SIRIUS realitzant investigació sobre les polítiques a nivell europeu per a l’educació d’infants i joves d’origen immigrat, el Dr. Miquel Àngel Essomba ha publicat l’article “Políticas de escolarización del alumnado de origen extranjero en el estado español hoy. Análisis y propuestas” on es presenten alguns dels resultats obtinguts en el marc d’aquest projecte.

A la mateixa revista s’hi pot trobar una altra aportació, de Sabine Severiens, que neix també en el context de SIRIUS, sobre la formació del professorat (veure: Severiens, S. (2014). Building Professional Capacity Aiming to Improve the Educational Position of Migrant Children. A reflection on the Sirius network activities. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17 (2), 45-57). 

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies