Presentació del Codi de Conducta per a Competicions Esportives

Nens_Basquet
Activitats

Joaquín Gairín i Anna Díaz presenten en el marc del Consell d’Esports de  Sant Cugat del Vallès el Codi de Conducta per a Competicions Esportives

Empesos per les premisses de l’Estatut de l’Esport i el Codi Deontològic Europeu, que defineixen el joc net com una manera de pensar i no només com una forma de comportar-se, l’Ajuntament de Sant Cugat ha demanat a l’Equip de Desenvolupament Organitzacional que presenti en el marc del seu consell d’esport el Codi de Conducta per a competicions Esportives que va elaborar ara fa un any.

El codi, que es va dissenyar a partir dels resultats del projecte “Prevenció d’Actituds Inteol·lerants en competicions esportives” i amb el suport del Consejo Superior de Deportes, incorpora aspectes vinculats amb els textos citats anteriorment com pot ser la eliminació de les burles, el dopatge, la violència física i verbal, l’explotació, l’eliminació d’oportunitats, etc..

Per a més informació sobre el codi de conducta: http://goo.gl/4q14x

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies