Període extraordinari de preinscripció als màsters oficials

178-Masters
Institucional

Fins el 13 d'octubre restarà obert el període extraordinari de preinscripció per als màsters oficials de la UAB.

l període extraordinari de sol·licitud d'admissió als màsters (preinscripció) tindrà lloc del 26 d'agost fins el 13 d'octubre de 2013 i la resolució de les sol·licituds d'admissió, el 17 d'octubre de 2013.

EXCEPCIONS:

Màsters que no obren període extraordinari o que ja l'han tancat:
- Economia i administració d'empreses
- Màrqueting
- Gestió dels recursos humans
- Neurorehabilitació
- Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva
- Bioinformàtica
- Citogenètica i Biologia de la Reproducció
- Biotecnologia Avançada
- Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
- Genètica Avançada
- Microbiologia Aplicada
- Neurociències
- Psicopedagogia
 
Quatre màsters amb el tercer període diferent a la resta (fins el 19 de setembre) i que queden oberts a l'agost: 
- Arxivística i gestió de documents
- Direcció i organització de turisme i d'esdeveniments
- Gestió de riscos tecnològics i laborals
- Prevenció i gestió de riscos en la comunitat


La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits.Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació.


 

La UAB també posa a disposició dels interessats un simulador de matrícula,que ajuda a orientar-se sobre l'import de la matrícula d'aquest curs. El simulador calcula el preu aproximat de la matrícula de l'estudiant i els imports que haurà de pagar en cada termini en cas que sol·liciti el fraccionament de la matrícula. El càlcul del simulador no té validesa a afectes de matrícula. El seu objectiu és que l'estudiant pugui simular el cost de la seva matrícula a partir de diferents supòsits, abans de formalitzar la matrícula a la UAB.En cas que necessiteu més informació, podeu adreçar les vostres consultes a masters.oficials@uab.cat.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies