Obert el procés d’accés i admissió als màsters oficials 2013-2014

100_Masters
Formació

El període d'accés i admissió als màsters oficials del curs 2013-2014 resta obert fins al 27 de gener. Podeu consultar tota la programació per al proper curs al web de la UAB.

Després d'aquest primer període d'accés i admissió, s'obriran dos torns més que duraran, respectivament, del 20 de febrer al 28 d'abril, i del 17 de juny al 31 de juliol. Més endavant, totes les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula entre el 9 de setembre i el 4 d'octubre.

La UAB ofereix més d'un centenar de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Abasten tots els camps del coneixement: de les biociències a l'art i la literatura, de la ciència política a la medicina...

Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits. En funció de la formació prèvia de cada estudiant, el coordinador del màster podrà requerir que cursi complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

Cal tenir present també que l'estudiant que cursi un màster amb la intenció de fer el doctorat, necessitarà acumular un total de 300 crèdits. Per tant, els estudiants amb titulacions d'accés inferiors a 240 crèdits ECTS (diplomatures, enginyeries tècniques, bachelors...) i amb intenció de fer el doctorat hauran d'acumular fins a 300 crèdits ECTS, per la qual tindran dues opcions: o bé cursar els complements de formació que els indiqui el coordinador del màster, o bé cursar un màster de 120 crèdits o dos de 60 crèdits.

En cas que necessiteu avançar documentació i/o tràmits dels màsters que encara no estan oberts a preinscripció podeu enviar les vostres consultes a l'adreça masters.oficials@uab.cat.

Més informació: http://goo.gl/JT4r3

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies