Nova Publicació ACCEDES

245_ACCEDES_2014
Publicacions

El projecte ACCEDES presenta la publicació "Colectivos vulnerables en la Universidad. Reflexión y propuestas para la intervención"

L'accés i permanència a la universitat no ofereix, ara per ara, les mateixes oportunitats a tots els ciutadans que estan en condicions de realitzar estudis superiors. Raons econòmiques, culturals, socials o de gènere castiguen d'una manera significativa a determinats col lectius, que veuen minvades les seves possibilitats de realització i de promoció personal i social.

Aquesta aportació, complementària a una altra ja editada anteriorment (http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/Accedes_libro2012.pdf), presenta reflexions sobre la inclusió de col · lectius vulnerables a la universitat, indicacions per planificar i guiar processos dirigits a la seva atenció i un conjunt d'estratègies d'orientació i tutoria que faciliten la intervenció. Es tracta així de donar suport al desenvolupament d'una universitat la missió i objectius s'orienten a promoure la inclusió de tots els seus estudiants.

Es tracta, en síntesi, de donar suport al desenvolupament d'una universitat la missió i objectius s'orienten a promoure la inclusió de tots els estudiants i, especialment, d'aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat i que poden posar en evidència la capacitat o incapacitat del sistema universitari per aconseguir l'equilibri entre qualitat i equitat.

El Projecte ACCEDES (http://edo.uab.cat/accedes), finançat per la Unió Europea, contribueix així a assolir el segon dels seus objectius específics previstos: "Contribuir al desenvolupament organitzacional de les institucions d'educació superior en l'aplicació de les accions de millora en l'accés, excel·lència acadèmica i fase de graduació". És, d'alguna manera, una de les seves aportacions a la millora de la inclusió en l'educació superior a Llatinoamèrica. Esperem que el seu contingut serveixi a les metes assenyalades pel Projecte i contribueixi a millorar la situació dels col·lectius vulnerables en aquestes institucions.

Descarregar publicació completa: http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/ACCEDES%20II_2014.pdf  

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies