La UAB és la primera universitat d’Espanya segons el rànquing CyD

L’onzena edició del rànquing per a les universitats espanyoles que elabora la Fundació CyD situa la UAB en primera posició i li atorga el nombre més gran d’indicadors d’alt rendiment de les 81 universitats analitzades.

La Fundació CyD ha presentat els resultats de l’onzena edició del rànquing CyD per a les universitats espanyoles. Aquest rànquing s’elabora associat al rànquing internacional U-Multirank, amb què comparteix els principis metodològics i la majoria d’indicadors, afegint-hi alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol. Aquesta edició inclou els resultats de 81 universitats, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions.

El rànquing avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en 36 indicadors, tant per a la classificació institucional com per a la classificació dels 30 àmbits de coneixement.

La UAB torna a ser la universitat que té un nombre més gran d’indicadors d’alt rendiment de tot l’Estat, amb un total de 21 indicadors en aquesta categoria. Els criteris estan estructurats en cinc dimensions: docència i aprenentatge, investigació, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació a l’entorn.

Pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge, la UAB és al grup de rendiment alt en 3 dels 11 indicadors: taxes de graduació de grau, taxa de rendiment de grau i taxa d’èxit de grau. Se situa entre les universitats amb un rendiment intermedi estudiants per professor, qualificació del professorat i nota mitjana de nous matriculats.

Pel que fa a la investigació, la UAB també és al grup d’universitats amb un alt rendiment en 6 dels 8 indicadors: fons externs de recerca liquidats, fons externs captats, tesis doctorals, publicacions per PDI, publicacions altament citades i postdoctorats . Se situa al grup de rendiment mitjà en impacte normalitzat de les publicacions i publicacions en accés obert.

Pel que fa a la transferència del coneixement, la UAB és al grup d’alt rendiment en 2 dels 3 indicadors: publicacions amb empreses i publicacions citades en patents. Pel que fa a l’indicador de fons privats es troba en el grup de rendiment mitjà.

En orientació internacional la UAB se situa al grup d’alt rendiment a 4 dels 8 indicadors: mobilitat d’estudiants de grau, professorat estranger, tesis doctorals d’estudiants estrangers i publicacions internacionals. En fons de recerca internacionals i pràctiques a l’estranger se situa al grup de rendiment intermedi.

La UAB presenta un alt rendiment en 2 dels 5 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques en empreses de la regió i publicacions amb empreses de la regió, i presenta un rendiment intermedi en publicacions regionals i fons de recerca regionals.

Finalment, la UAB presenta un alt rendiment en 4 dels 10 indicadors relatius a la inserció laboral: taxa d’afiliació a la Seguretat Social (després d’1 any), taxa d’afiliació a la Seguretat Social (després d’1 any), taxa d’afiliació a la Seguretat Social (després d’1 any) i taxa d’afiliació a la Seguretat Social (després d’1 any). Té, en canvi, un rendiment mitjà en taxa d’autònoms (després d’1 any), taxa de contractes indefinits (després d’1 any), taxa de contractes indefinits (després de 4 anys) i taxa de contractes indefinits (passats 4 anys).

Més informació aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies