Gestió del coneixement en equips directius

110_tESISPONCEl
Activitats

Emilio Rodríguez Ponce defensarà el proper dia 31 de juliol la tesis doctoral titulada “La gestió del coneixement en els equips directius de les universitats i els seus efectes sobre el sistema d’assegurament de la qualitat institucional: evidència empírica des de Xile”

Sota el títol “La gestió del coneixement en els equips directius de les universitats i els seus efectes sobre el sistema d’assegurament de la qualitat institucional: evidència empírica des de Xile” presentarà la seva tesis doctoral Emilio José Rodríguez Ponce el proper dia 31 de juliol. Els directors de la tesis són el Dr. Joaquín Gairín Sallán i el Dr. David Rodríguez-Gómez. L’objectiu general de la tesis ha estat explorar la naturalesa de la vinculació existent entre el procés de gestió del coneixement organitzatiu en els equips d’alta direcció de les universitats i la seva vinculació amb la qualitat institucional.

Coherentment amb el propòsit general, la recerca realitzada ha procurat explorar i identificar les percepcions de l’equip d’alta direcció sobre: la qualitat de la gestió del coneixement organitzatiu (crear, compartir i aplicar coneixement); la qualitat del dia a dia institucional (gestió institucional, docència de grau, docència de postgrau, recerca i vinculació amb el medi) i les interaccions entre ambdues dimensions. Aquestes percepcions, a més a més, s’han contrastat amb l’organisme nacional competent encarregat de mesurar la qualitat de les Instituciones universitàries xilenes.

El tribunal, estarà conformat per Serafín Antúnez Marcos (U. de Barcelona), que actuarà com a president, Diego Castro Ceacero (UAB), que actuarà com a secretari i Joan Teixidó Saballs (U. de Girona) que actuarà como vocal.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies