Estada Predoctoral

Anna_Diaz_Vicario
El grup

Anna Díaz Vicario, membre del grup EDO-UAB, inicia una estada predoctoral de 3 mesos al Youth Violence Project, grup de recerca de la Curry School of Education de la Universitat de Virginia

La doctoranda Anna Díaz Vicario realitza una estada predoctoral de tres mesos en el grup de recerca Youth Violence Project de la Curry School of Education de la Universitat de Virginia. En el marc del grup, dirigit pel Dr. Dewey Cornell, tindrà l’oportunitat de conèixer el treball que realitzen diverses institucions de la ciutat de Virginia per garantir unes condicions de seguretat idònies en les escoles públiques, incloent els programes per a la prevenció de la violència a les escoles primàries i secundàries, podent participar en una recerca per analitzar les opinions que alumnes i mestres tenen sobre el clima i les condicions de seguretat de les escoles.

El Dr. Dewey Cornell, professor d’educació de la Universitat de Virginia i director del Virginia Youth Violence Project i expert, entre d’altres temes, en ambient escolar, salut i benestar, adolescents i contextos educatius, és la persona encarregada de tutelar aquesta estada de recerca.

Per a més informació, podeu consultar els següents enllaços:

Universitat de Virginia: http://www.virginia.edu/
Curry School of Education: http://curry.virginia.edu/
Youth Violence Project: http://curry.virginia.edu/research/labs/youth-violence-project

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies