EDO-SEVEIS col•labora en l’oferta de cursos ECDL

213_ECDL
Activitats

Els cursos ECDL a la UAB que es posen en marxa són en modalitat a distància i per internet, combinant el treball individual de cada alumne amb la participació en fòrums virtuals.

L'Escola de Postgrau de la UAB, en el marc del Clúster en Educació i Formació, ha signat un acord de col·laboració amb l'Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI) per tal de facilitar als estudiants de la UAB l'obtenció d'aquesta acreditació amb un important descompte.

L'European Computer Driving Licence (ECDL), implantat en més de 140 països, és actualment la certificació més útil i reconeguda en l'àmbit internacional per poder acreditar el coneixement i domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'obtenció d'aquesta credencial permet una millora substancial del currículum, ja que està especialment valorada per les empreses, sobretot internacionalment com a Alemanya, Anglaterra o Itàlia, on s'han realitzat ja més d'un milió d'exàmens en els darrers anys.

EDO-SERVEIS ha estat col·laborant estretament amb l’Escola de Postgrau, la coordinació del Clúster en Educació i Formació i el Comissionat per a la Societat de la Informació de la UAB per tal de dissenyar la implementació dels cursos ECDL dins de la UAB. A partir d’ara des del laboratori es treballarà en aspectos vinculats a la gestió acadèmica d’aquests cursos.

Per a més informació: http://pagines.uab.cat/ecdlep/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies