Concessió de projecte

145_Mapfre
Projectes

El passat 19 de febrer es va signar el conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Mapfre per al desenvolupament de l’estudi titulat “Usos i abusos de les noves tecnologies en adolescents”

El 19 de febrer es va signar a la seu de la Fundació Mapfre el contracte de investigació entre l’Institut de Prevenció, Salut i Medi Ambient de la Fundació Mapfre i l’equip EDURisc vinculat a l’EDO de la UAB, l’objectiu principal del qual és el desenvolupament de l’estudi “Usos i abusos de les noves tecnologies en adolescents”.

La convocatòria de 2012 ha estat la que més sol·licituds i projectes ha rebut, amb un total de 1.875 propostes per a totes les categories. El nostre projecte ha estat seleccionant junt amb uns altres 9 en la categoria de “Prevenció”, d’entre 252 sol·licituds arribades de tot iberoamericà. La dotació és de 15.000€ i l’equip, constituït per Joaquín Gairín, Diego Castro (Coord.), Mª José Bartrina, Anna Díaz, Pere Marqués, Marta Mozo y David Rodríguez.

La finalitat del projecte és elaborar i difondre una guia i codi d’actuació per a l’ús responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Per a la seva consecució es plantegen els següents objectius operatius:

a. Realitzar un diagnòstic sobre l’ús actual que els adolescents espanyols fan de les TIC i la percepció del perill d’abús que tenen sobre les mateixes.

b. Analitzar les actuacions que realitzen els instituts d’educació secundària i centre de formació professional i batxillerat per a fomentar els hàbits segurs i saludables en l’ús de les TIC.

c. Elaborar una guia i codi d’actuació per a l’ús responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

d. Difondre la guia i codi d’actuació per a l’ús responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre els agents educatius.

El projecte es vincula amb altres propostes formatives desenvolupades amb anterioritat per l’EDUrisc consultables en: http://edo.uab.cat/edurisc  

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies