Valoración del perfil competencial del jefe pedagógico de centros educativos chilenos en contextos vulnerables

La investigació se centra en el perfil de competències professionals de el cap pedagògic en centres escolars xilens situats en contextos vulnerables, identificar-ne les competències específiques associades a dominis de competència essencials, contextualitzat a aquest tipus de centres i segons el perfil que considera l'ocupador. Es tracta d'una investigació qualitativa de cas únic, amb metodologia mixta i disseny etnogràfic, incloent l'anàlisi de tres documents oficials pel Comitè de Direcció Pedagògica, un grup focal amb sostenidors, així com tres qüestionaris a experts en el tema i cinc reunions de treball amb aquest Comitè. Els resultats identifiquen quatre dominis: a) Lideratge pedagògic, referit a guiar i impulsar processos d'ensenyament-aprenentatge dels docents; b) Acompanyament pedagògic-administratiu, que es relaciona amb coordinar, monitoritzar i donar suport als professors; c) la Gestió curricular dels aprenentatges, que guarda relació amb monitoritzar els processos escolars; i d) la Gestió de projectes d'innovació, associada a dirigir i organitzar projectes d'innovació proposats pels professors. L'estudi aporta la identificació de setze competències professionals segons quatre dominis aplicables a contextos vulnerables, que van ser sotmeses a validació per sostenidors i experts d'Educació Superior. El perfil final elaborat és qualificat de Molt Alt i Alt pels estaments directius que van participar com a mostra pilot durant la seva aplicació.

Comparteix a les xarxes: