Uso problemático de las TIC en adolescentes

La investigació analitza els hàbits d'ús de les TIC per part dels adolescents espanyols d'entre 12 i 17 anys, i identificar els usos problemàtics en els àmbits acadèmic, social i familiar. Emprant una metodologia mixta concurrent, es van aplicar 906 qüestionaris a adolescents, es van realitzar 135 entrevistes a joves, professors i orientadors, i es van organitzar 5 grups focals en què van participar tant joves com a membres de la comunitat educativa. Els resultats van confirmar que les TIC tenen una àmplia presència en la vida quotidiana dels adolescents espanyols i suggereixen que el seu ús extensiu genera impactes negatius en l'àmbit acadèmic, social i familiar dels joves. No es pot parlar d'un ús problemàtic generalitzat encara que sí com un fenomen a estudiar, per al qual -a més- han de contemplar accions de prevenció i conscienciació.

Comparteix a les xarxes: