Understanding the Role, Expectations, and Challenges That Policy-Makers Face in Using Educational Research

Aquest estudi proporciona una idea dels desafiaments que s'enfronten a l'establir una col·laboració més estreta entre la recerca educativa i el seu ús en el procés de formulació de polítiques. El seu objectiu és identificar els factors que influeixen en la transferència de la investigació a la formulació de polítiques i les necessitats, expectatives i percepció dels responsables polítics sobre l'ús de la investigació educativa. Es van realitzar 13 entrevistes semiestructurades amb representants d'institucions nacionals i locals romaneses. Es va utilitzar un programari específic per facilitar la gestió i codificació de dades. Els resultats indiquen que hi ha una desconnexió entre les expectatives dels formuladors de polítiques i les aportacions que reben de la comunitat investigadora, així com la falta d'un marc institucional per a facilitar la comunicació i la interacció entre ells. Hi ha bloquejos sistèmics en tots dos costats: política i el cost d'oportunitat per a la presa de decisions, un alt nivell de burocràcia, recursos limitats i accessibilitat als resultats, manca de finançament i comunicació institucionalitzada, així com manca de consulta i cooperació. entre les dues parts. Els resultats indiquen una bona disposició per part dels responsables polítics per reconèixer la importància d'utilitzar la investigació per informar les decisions i el seu paper en la facilitació d'aquest procés. Això implica que els investigadors tenen un control limitat sobre les etapes posteriors i podrien indicar el punt inicial de l'procés d'investigació quan altres actors haurien de participar per assegurar l'impacte potencial o real de la investigació en la política.

Comparteix a les xarxes: